• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Javna nabava

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj: 90/11, 83/13 i 143/13) Plovput d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • Bretanide trade d.o.o., Domovinskog rata 27/c, 21000 Split.

POSTUPCI NABAVE U TIJEKU

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Osobna zaštitna sredstva, radna odjeća i obuća

Broj nabave: 2012/S 002-0004220
Datum objave: 14.03.2012.
Rok za dostavu ponude: istekao
Status nabave: Izbor ponuditelja

Dokumenti

POZIV NA NADMETANJE br. 2012/S 002-0004220
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje
ZAPISNIK O OTVARANJU - Zapisnik o otvaranju i Upisnik o zaprimanju ponuda
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
ODLUKA O ODABIRU
OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU br. 2012/S 003-0019108

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2014

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr