• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

ISO 9001:2008

Plovput je tijekom 2002. godine uspostavio Sustav upravljanja kvalitetom u skladu s primjenjivim zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2000 Quality Management System (HRN EN ISO 9001:2002). U prosincu 2015. godine obavljena je nadzorna ocjena Sustava upravljanja kvalitetom od strane Hrvatskog registra brodova (ISO 9001:2008).

Svrha uvođenja ISO Sustava je pojednostavljenje i kontrola radnih procesa i dokumentacije, bolje definiranje odgovornosti i međusobnih odnosa, te povećanje svijesti u odnosu prema poslu i osiguravanja potrebne kvalitete usluga sigurnosti plovidbe na moru, a na zadovoljstvo pomoraca i brodara koji su korisnici tih usluga.

Sustav upravljanja kvalitetom je opisan u Poslovniku upravljanja kvalitetom i postupcima, a ciljevi kvalitete Plovputa i način mjerenja njihovog ostvarenja u Politici kvalitete. U Poslovniku su opisani procesi neophodni za funkcioniranje Sustava upravljanja kvalitetom i način kako se oni kontroliraju, kriteriji potrebni da bi se osiguralo učinkovito poslovanje, način mjerenja i analize radnih procesa i proizvoda, te provođenje radnji kojima se osigurava ostvarivanje postavljenih ciljeva kvalitete i trajno poboljšanje Sustava, što je detaljno opisano u 8 postupaka upravljanja kvalitetom. Bitni radni procesi, koji su od izravnog značaja za temeljnu djelatnost Plovputa koja je vezana za sigurnost plovidbe, opisani su kroz 14 radnih postupaka i namijenjeni su isključivo za internu uporabu.

Upravitelj kvalitete: Željko Jahoda, dipl.ing.
Tel: + 385 (0)21 490 717,
Email: zeljko.jahoda@plovput.hr

Postupak Naziv
P-1-01Zaštita na radu 
P-1/1-01 Protokoliranje pošte
P-1/1-02 Kadrovski poslovi
P-1/2-01 Nabava roba, radova i usluga
P-1/2-02 Glavno skladište
P-1/3-01 Godišnji program rada
P-1/3-02 Investicijski radovi, radovi za treće osobe i radovi po specijalnim radnim nalozima
P-1/4-01 Financijski plan
P-1/5-01 Vođenje radnih naloga u Sektoru za održavanje - Baza
P-1/5-02 Planska putovanja brodova radionica
P-PP-01 Vođenje radnih naloga u plovnim područjima
P-PP-02 Svjetioničarska služba
P-PP-03 Radijska služba
P-PP-04Služba na SP Jadrija
P-UK-01 Kontrola dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom
P-UK-02 Odabir i ocjenjivanje dobavljača
P-UK-03 Nesukladnosti, popravne i preventivne radnje
P-UK-04 Mjerenje zadovoljstva korisnika usluga
P-UK-05 Interne prosudbe
P-UK-06 Analiza podataka
P-UK-07 Ocjena Kolegija kvalitete
P-UK-08 Kontrola zapisa kvalitete
Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2017

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr