• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Javna nabava

POSTUPCI NABAVE U TIJEKU

Podatke o objavljenim nadmetanjima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Nabava i implementacija DSC sustava

Broj nabave: 2021/S 0F2-0035299
Datum objave: 04.10.2021.
Rok za dostavu ponude: 12.11.2021. do 12:00 sati
Status nabave: 

Dokumenti

Objava - Obavijest o nadmetanju
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Upute ponuditeljima 
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Prijedlog ugovora
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Obrazac tehničke i stručne sposobnosti
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Obrazac Izjava o trajanju jamstva
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Tehnička dokumnetacija DSC sustav
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Tehnički zahtjevi DSC sustava
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Troškovnik

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2021

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr