• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Javna nabava

POSTUPCI NABAVE U TIJEKU

Podatke o objavljenim nadmetanjima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Pružanje telekomunikacijske usluge VPN Data mreže

Broj nabave: 2018/S 0F2-0018301
Datum objave: 11.07.2018.
Rok za dostavu ponude: istekao
Status nabave: Izbor ponuditelja

Dokumenti

Objava - Obavijest o nadmetanju
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Uputa za nadmetanje
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Prijedlog ugovora
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Uputa za ispunjavanje troškovnika
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Troškovnik
DOKUMENTACIJA O NABAVI - ESPD 
ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA
ODLUKA O ODABIRU
Objava - Obavijest o dodjeli ugovora
Objava - Obavijest o izmjeni ugovora

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2019

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr