• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe

Sukladno Pomorskom zakoniku, za uređivanje i održavanje plovnih putova i usluge od javnog interesa koje se odnose na traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru te na nadzor i upravljanje pomorskim prometom, vlasnici ili korisnici plovnih objekata i drugih objekata namijenjenih za plovidbu, osim broda i ratnog broda plaćaju naknadu za sigurnost plovidbe kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Naknada za sigurnost plovidbe se utvrđuje u odnosu na kategoriju, vrstu, veličinu i namjenu plovnog objekta.

Iznimno, naknadu za sigurnost plovidbe ne plaćaju plovni objekti koji se koriste pravom neškodljivog prolaska teritorijalnim morem bez uplovljenja u luke i na sidrišta u Republici Hrvatskoj te plovni objekti u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba.

Naknada za sigurnost plovidbe prihod je državnog proračuna od čega je 50% namjenski prihod koji se koristi za razvoj i održavanje materijalnih sredstava za traganje i spašavanje na moru i sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, uređivanje i održavanje plovnih putova te na troškove naplate te naknade.

Visinu naknade za sigurnost plovidbe, osnovice za njezin obračun i pojedine izvanredne okolnosti, odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba pravilnikom propisuje ministar u suradnji s ministrom nadležnim za poslove financija.

Za postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe, osim objekata sigurnosti plovidbe koji se nalaze u lučkim područjima, kako su utvrđena posebnim propisom te objekata sigurnosti plovidbe kojima se obilježavaju objekti, sredstva ili drugi zahvati na moru ili na obali koji predstavljaju stalne ili privremene zapreke na plovnom putu, i usluge radioslužbe obalnih radijskih postaja, plovni objekti kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske plaćaju naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe.

Naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe se utvrđuje u odnosu na kategoriju, vrstu, veličinu i namjenu plovnog objekta.

Iznimno, naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe ne plaćaju brodovi koji se koriste pravom neškodljivog prolaska teritorijalnim morem bez uplovljenja u luke i na sidrišta u Republici Hrvatskoj, kao i javni brodovi, ratni brodovi, brodice i jahte te drugi plovni objekti u izvanrednim okolnostima odnosno okolnostima koje nisu redovita plovidba.

Naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe prihod je trgovačkog društva Plovput d. o. o. Kada sredstva prikupljena od naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe, kao i sredstva iz ostalih prihoda trgovačkog društva Plovput d. o. o. nisu dovoljna za poslove koje obavlja Plovput kao javnu ovlast, ista se osiguravaju u državnom proračunu.

Visinu naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe i osnovice za njezin obračun i pojedine izvanredne okolnosti odnosno okolnosti koje nisu redovita plovidba pravilnikom propisuje ministar na prijedlog trgovačkog društva Plovput d. o. o.

  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (N.N. 54/17)dokument
  • Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (N.N. 138/15)dokument

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2019

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr