• Hrvatski (Hrvatska)
 • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Sustav daljinskog nadzora OPS-a

Da bi se trajno podigla razina sigurnosti plovidbe i dugoročno smanjili troškovi održavanja objekata pomorske signalizacije, Plovput je modernizirao svjetioničarsku službu uvođenjem sustava daljinskog nadzora na 103 objekta pomorske signalizacije.

Funkcija sustava je pravovremeno dojavljivanje alarmnih situacija s objekata pomorske signalizacije, te kontinuirano prikupljanje podataka s objekata, njihova obrada i pohranjivanje.

Sustav se sastoji od:

 • Centra za nadzor smještenog u Sektoru za održavanje u Splitu;
 • Centra za dojavu alarmnih stanja s 24-satnim dežurstvom smještenog na ORP-u Split Radio;
 • opreme na 103 objekta pomorske signalizacije.

Centri su međusobno povezani VPN mrežom baziranoj na TCP/IP tehnologiji, dok su s objektima povezani putem GSM mreže.

Podaci koji se prikupljaju s objekata pomorske signalizacije ovise o tipu ugrađene opreme na objektima, kao i načinu njenog napajanja i obuhvaćaju:

 • ispravnost rada glavnog i rezervnog svjetla;
 • ispravnost rada ostalih uređaja ugrađenih na objektu;
 • neovlašten ulazak u objekt;
 • trenutni napon, struju punjenja i pražnjenja akumulatorskih baterija;
 • napon javne električne mreže;
 • temperaturu u objektu…

Osim nadzora objekata pomorske signalizacije, na lokalnoj razini postoji i upravljanje, a sastoji se u tome da se:

 • na pojedinim objektima u slučaju kvara glavnog svjetla uključi rezervno svjetlo;
 • na svim objektima u slučaju kvara akumulatorskih baterija svjetla ili opreme za daljinski
  nadzor, prebaci napajanje s jednih akumulatorskih baterija na druge.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr