• Hrvatski (Hrvatska)
 • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

PRAVNO-KADROVSKI SEKTOR

Pravno-kadrovski sektor obavlja poslove zastupanja, imovinsko pravne, upravno-pravne, radno-pravne, administrativne i opće poslove te prati, koordinira i nadzire obavljanje poslova vezanih uz pravno-kadrovsku problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar Pravno-kadrovskog sektora su:

 • odsjek za pravne poslove;
 • odsjek za kadrovske i opće poslove s odjelom za opće poslove.


KOMERCIJALNI SEKTOR

Komercijalni sektor obavlja poslove nabave, prodaje i osiguranja, te prati, koordinira i nadzire obavljanje poslova vezanih uz komercijalnu problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar Komercijalnog sektora su:

 • odsjek za nabavu s glavnim skladištem;
 • odsjek za prodaju s odjelom za turizam;
 • odsjek za osiguranje.


FINANCIJSKO-INFORMATIČKI SEKTOR

Financijsko-informatički sektor obavlja financijske, knjigovodstvene i informatičke poslove, te prati, koordinira i nadzire obavljanje poslova vezanih za financijsku, knjigovodstvenu i informatičku problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar Financijsko-informatičkog sektora su:

 • odsjek za financijske poslove s odjelom za financijske poslove i odjelom za obračun plaća;
 • odsjeka za računovodstvene poslove s odjelom za knjigovodstvene poslove i odjelom za plan i analizu;
 • odsjek za informatičke poslove.

SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE

Sektor sigurnosti plovidbe obavlja stručno-tehničke razvojne, projektantske i inspekcijske poslove, kao i poslove nadzora iz područja poslovanja koji se odnose na pomorsku signalizaciju i pomorsku radijsku službu. U stručno-tehničkom smislu nadređen je Sektoru za održavanje i Plovnim područjima, te je suodgovoran za kvalitetu, kvantitetu i dinamiku izvršenja predmetnih radova. U sklopu Sektora sigurnosti plovidbe obavljaju se nautički, radio-elektronički, hidro-građevinski i brodostrojarski poslovi.


SEKTOR ZA ODRŽAVANJE

Sektor za održavanje - Baza obavlja poslove izgradnje, postavljanja, modernizacije i održavanja objekata pomorske signalizacije, postavljanja i održavanja sustava koji su sastavni dio pomorske radijske službe, održavanja objekata i tehničkih uređaja i opreme Društva, te radove za treće osobe. Isto se provodi kroz slijedeće djelatnosti: hidro-građevinsku, električarsko-elektroničku, mehaničarsko-metalsku, brodograđevnu, istražno-bušačku, stolarsku, automehaničarsku, transportnu, pogonsku, te opće poslove.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar Sektora za održavanje su:

 • elektro-elektronička radionica;
 • mehaničarsko-metalska radionica;
 • hidro-građevinska radionica;
 • transportni pogon;
 • odjel za opće poslove.

PLOVNA PODRUČJA

Plovna područja su organizacijske jedinice koje, na definiranim područjima teritorijalnog mora Republike Hrvatske, obavljaju poslove održavanja objekata pomorske signalizacije, pripadajuće opreme i uređaja, te uređaja koji su sastavni dio pomorske radijske službe, kao i poslove svjetioničarske službe na pomorskim svjetionicima i pomorske radijske službe.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar plovnih područja su:

 • obalne radijske postaje;
 • elektro-mehaničarske radionice.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr