• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Pomorska signalizacija

S ciljem osiguranja sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, Plovput održava objekte pomorske signalizacije u vlasništvu Plovputa (Republike Hrvatske) i trećih osoba.

Vrsta objekata pomorske signalizacijeVlasništvo
PlovputTreće osobeUkupno
Svjetionik s posadom 17 0 17
Svjetionik bez posade 33 0 33
Obalno svjetlo 300 4 304
Svjetleća oznaka 154 19 173
Svjetleća oznaka pokrivenog smjera 0 2 2
Svjetleća plutača 53 77 130
Signalna postaja 2 0 2
Signalna oznaka 164 8 172
Signalna oznaka pokrivenog smjera 4 2 6
Signalna plutača 12 0 12
Lučko svjetlo 0 314 314
Oznaka mosta 0 2 2
Ukupno 739 428 1167

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2019

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr