• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Pomorska signalizacija

S ciljem osiguranja sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, Plovput održava objekte pomorske signalizacije u vlasništvu Plovputa (Republike Hrvatske) i trećih osoba.

Vrsta objekata pomorske signalizacijeVlasništvo
PlovputTreće osobeUkupno
Svjetionik s posadom 16 0 16
Svjetionik bez posade 34 0 34
Obalno svjetlo 305 1 306
Svjetleća oznaka 172 8 180
Svjetleća oznaka pokrivenog smjera 0 4 4
Svjetleća plutača 70 61 131
Signalna postaja 2 0 2
Signalna oznaka 167 6 173
Signalna oznaka pokrivenog smjera 4 2 6
Signalna plutača 12 0 12
Lučko svjetlo 0 339 339
Oznaka mosta 0 2 2
Oznaka zabranjenog sidrenja 1 0 1
Ukupno 783 423 1206

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2021

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr