• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Pomorska signalizacija

S ciljem osiguranja sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, Plovput održava objekte pomorske signalizacije u vlasništvu Plovputa (Republike Hrvatske) i trećih osoba.

Vrsta objekata pomorske signalizacijeVlasništvo
PlovputTreće osobeUkupno
Svjetionik s posadom 17 0 17
Svjetionik bez posade 29 0 29
Obalno svjetlo 307 1 308
Svjetleća oznaka 165 6 171
Svjetleća oznaka pokrivenog smjera 0 2 2
Svjetleća plutača 60 45 105
Signalna postaja 2 0 2
Signalna oznaka 163 5 168
Signalna oznaka pokrivenog smjera 4 2 6
Signalna plutača 12 0 12
Lučko svjetlo 0 331 331
Oznaka mosta 0 2 2
Ukupno 759 394 1153

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2018

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr