• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Posao i zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje - Vježbenik palube

Naziv radnog mjesta: Vježbenik palube
Područje rada: Mornarski poslovi, te pripremni i pomoćni poslovi na izgradnji i održavanju objekata sigurnosti plovidbe.
Vježbenik palube ovlašten je za izvršavanje mornarskih poslova, pripremne i pomoćne poslove na izgradnji i održavanju objekata sigurnosti plovidbe uz nadzor neposredno nadređenih.
Opis poslova: Izvršava radne obveze sukladno naputcima neposredno nadređenih; privezuje i odvezuje brod; obavlja mornarske poslove na održavanju broda; održava urednost i čistoću svih brodskih prostorija; pomaže kuharu u serviranju pribora, te pranju istoga; izvodi pripremne i pomoćne radove prilikom izgradnje, rekonstrukcija i održavanja objekata sigurnosti plovidbe (diže i prenosi materijal i alat, sudjeluje u ukrcaju broda, obavlja betoniranje, kopa, sudjeluje u izgradnji skele, uklanja koroziju, čisti, nanosi boju i sl.); upoznavanje od strane Zapovjednika s brodskom administracijom i načinom vođenja iste, te načinom obavljanja radova na brodu.
Mjesto rada: Split, na plovnim objektima
Razina obrazovanja: VSS/VŠS/SSS tehničkog ili pomorskog smjera
Radno iskustvo: bez radnog iskustva
Posebni uvjeti: pomorska knjižica, temeljna sigurnost na brodu (D2)
Vrsta zaposlenja: na određeno (na 6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Predviđena plaća: 660,00 EUR neto + dodaci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, rad subotom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Vježbenik stroja

Naziv radnog mjesta: Vježbenik stroja
Područje rada: Održavanje i rad s brodskim strojevima i uređajima, te poslovi na izgradnji i održavanju objekata sigurnosti plovidbe.
Vježbenik stroja ovlašten je za izvršavanje poslova održavanja i rada s brodskim strojevima i uređajima uz nadzor neposredno nadređenih.
Opis poslova: Izvršava radne obveze sukladno naputcima neposredno nadređenih; održava brodske strojeve i uređaje (podmazivanje, praćenje sati rada, kontrola i izmjena ulja i filtera na glavnim i pomoćnim motorima, te ostalim brodskim strojevima i sl.), a sve uz pomoć i nadzor neposredno nadređenih; sudjeluje u izvođenju radova na izgradnji i održavanju objekata sigurnosti plovidbe uz nadzor neposredno nadređenih; u suradnji s Upraviteljem stroja i Brodskog motoriste izvršava manje popravke strojeva i uređaja, vodeći računa o sprječavanju veće štete ili onečišćenja okoliša; upoznavanje od strane Upravitelja stroja s brodskom administracijom i načinom vođenja iste, te načinom obavljanja radova na brodu.
Mjesto rada: Split, na plovnim objektima
Razina obrazovanja: VSS/VŠS/SSS tehničkog ili pomorskog smjera
Radno iskustvo: bez radnog iskustva
Posebni uvjeti: pomorska knjižica, temeljna sigurnost na brodu (D2)
Vrsta zaposlenja: na određeno (na 6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Predviđena plaća: 660,00 EUR neto + dodaci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, rad subotom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Operator pomorskih komunikacija - pripravnik
Natječaj vrijedi od 26. siječnja 2023. godine (10 dana)

Naziv radnog mjesta: Operator pomorskih komunikacija - pripravnik
Opis poslova: Obavljanje poslova vezanih za pogibelj i sigurnost na moru; bdijenje na frekvencijama za pogibelj i sigurnost plovidbe na moru (VHF ch 16, VHF DSC ch. 70); zaprimanje i odašiljanje poziva na VHF sustavu te zapis o  komunikaciji na VHF kanalima u GMDSS/Res. 331 Radio dnevnik I; zaprimanje, potvrda i odašiljanje poziva na VHF DSC sustavu te evidencija u GMDSS Radio dnevnik II; posredovanje  u akcijama traganja i spašavanja (SAR), kojima koordinira Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC) U Rijeci, evidencija u pripadajućim Radio-dnevnicima te pisanje Izvješća o intervenciji; emitiranje MSI emisija te evidencija u GMDSS/Res. 331 Radio dnevnik I; pisanje/priprema redovnih i izvanrednih NAVTEX MSI emisija te evidencija u GMDSS/Res. 339 Navtex Radio dnevnik; prijava i odjava kvarova na sustavima sigurnosti plovidbe –VHF, VHF DSC, NAVTEX, VPN MREŽA, UPS  te  smetnji /ometanja na VHF kanalima HAKOM-u; dojava obavijesti o pogašenju OPS-a prema nadležnim LK i kontrola rada SDN sustava; obavlja i druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslove po nalogu neposrednog nadređenog kojem je za svoj rad i neposredno odgovoran; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za ispravno funkcioniranje ORP-a za vrijeme trajanja smjene; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za obavljanje poslova vezanih za pogibelj i sigurnost plovidbe na moru; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za ispravnost uređaja i opreme putem koje se obavlja radijska služba tijekom smjene
Mjesto rada: Rijeka
Razina obrazovanja: VSS pomorskog ili tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo: bez radnog iskustva
Posebni uvjeti: poznavanje engleskog jezika, ispit za GMDSS operatora s općom ovlasti, ispit za vozača B kategorije
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: 1.000,00 EUR neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, nejednaki raspored radnog vremena (u turnusima), noćni rad, rad vikendom i praznikom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

Arhiva natječaja za zapošljavanje

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2023

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr