• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

NAVTEX sustav

NAVTEX (NAVigational TEleX) sustav je dio Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost (GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System), a služi za emitiranje pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u sklopu Svjetske službe pomorskih sigurnosnih informacija (WWNWS – World Wide Navigational Warning Service). Radna frekvencija na kojoj se emitiraju poruke je 518 kHz u FEC modu, odnosno modu s unaprijednim ispravljanjem pogrešaka.

Hrvatski hidrografski institut iz Splita je koordinator za Navtex sustav u Republici Hrvatskoj, dok se Navarea koordinator za Navarea područje III nalazi u Cadizu u Španjolskoj.

NAVTEX sustav Plovputa sastoji se od Upravljačkog centra na obalnoj radijskoj postaji Split Radio i Odašiljačkog centra na R.R.P. Hvar, povezanih pomoću UHF radijskih postaja.

Obalna radijska postaja Kota NAVTEX frekvencija
ORP Split Radio R.R.P. Hvar 518 kHz

Obalna radijska postaja Split Radio odašilje 6 redovnih Navtex emisija (na engleskom jeziku), te po potrebi odašilje izvanredne emisije.

Obalna radijska postaja Termini emitiranja (UTC)
ORP Split Radio 02:40 / 06:40 / 10:40 / 14:40 / 18:40 / 22:40

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2019

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr