• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Pomorska radijska služba

Sukladno Svjetskom pomorskom sustavu za pogibelj i sigurnost (GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System) istočni dio Jadranskog mora spada u morsko područje A1 u kojem je Republika Hrvatska dužna osigurati pokrivenost VHF, VHF DSC i NAVTEX signalom.

Zakonom o Plovputu definirano je da navedene poslove u ime Republike Hrvatske obavlja Plovput.

Pomorska radijska služba se u Plovputu obavlja putem VHF, VHF DSC i Navtex Sustava, uz posredovanje tri obalne radijske postaje; ORP Rijeka Radio, ORP Split Radio i ORP Dubrovnik Radio.

Poslovi pomorske radijske službe uključuju:

  • Stalno bdijenje na frekvencijama za pogibelj i sigurnost plovidbe (VHF Ch 16 i VHF DSC Ch 70) u svrhu zaštite ljudskih života na moru, sukladno međunarodnom Pravilniku o radijskoj službi;
  • Posredovanje u komunikaciji kod intervencija pogibelji, hitnosti i sigurnosti kojima koordinira Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje (MRCC) u Rijeci, sukladno Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru;
  • Posredovanje u komunikaciji kod traženja liječničkih savjeta s brodova;
  • Emitiranje pomorsko-sigurnosnih informacija (MSI) putem VHF sustava i Navtex sustava;
  • Komercijalna radijska služba s brodovima, u skladu s Međunarodnim pravilnikom o telekomunikacijama, koja se obavlja putem VHF sustava;
  • Pružanje radijskih usluga Organima državne uprave (Središnjica za traganje i spašavanje, Lučke kapetanije, MUP, HRM, Ministarstva...).

Za normalno obavljanje temeljne djelatnosti, Plovput je ustrojio i unutarnju radijsku mrežu koja obuhvaća VHF radijske uređaje u sjedištima plovnih područja, na pomorskim svjetionicima sa svjetioničarskom posadom i signalnoj postaji Jadrija, te na plovilima.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr