• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Emitiranje pomorsko-sigurnosnih informacija (MSI)

Pomorske-sigurnosne informacije (Maritime Safety Information – MSI) emitiraju sve tri obalne radijske postaje putem VHF sustava na engleskom i hrvatskom jeziku te ORP Split Radio putem Navtex sustava na engleskom (međunarodna NAVTEX služba) i hrvatskom jeziku (nacionalna NAVTEX služba), uz napomenu da u pripremi i emitiranju NAVTEX poruka sudjeluju sve 3 obalne radijske postaje. NAVTEX poruke od međunarodnog značaja dostavljaju se Navarea koordinatoru na engleskom jeziku.

MSI informacije uključuju:

  • navigacijska upozorenja;
  • vremenska izvješća;
  • informacije o akcijama traganja i spašavanja;
  • ostale hitne obavijesti vezane za sigurnost plovidbe.

Navigacijska upozorenja obuhvaćaju hitne informacije koje se odnose na sigurnost plovidbe na moru. Upozorenja moraju biti jasna, nedvosmislena i kratka, te obavezno moraju sadržavati poziciju i opis opasnosti, dok je uobičajeno da se navedu i sve druge informacije koje olakšavaju plovidbu u blizini opasnosti. U navigacijska upozorenja spadaju obavijesti o uspostavi novog ili kvaru navigacijske opreme na postojećem objektu pomorske signalizacije, otrgnuću plutače, olupini broda, plutajućim preprekama na plovnom putu itd. Navigacijska upozorenja ostaju na snazi dok se ne opozovu od strane Nacionalnog koordinatora; međutim ako se ista objave u Oglasu za pomorce, nakon proteka perioda od šest tjedana ne moraju se više emitirati.
Nacionalni koordinator u Republici Hrvatskoj za navigacijske obavijesti je Hrvatski hidrografski institut iz Splita, dok se koordinator za Navarea područje III nalazi u Cadizu u Španjolskoj.

Vremenska izvješća obuhvaćaju upozorenja o nevremenu, sinoptičke podatke i prognozu vremena za pomorce.
Nacionalni koordinator u Republici Hrvatskoj za meteorološke obavijesti je Državni hidrometeorološki zavod iz Zagreba u čijem sastavu djeluje Pomorska meteorološka služba na Jadranu sa sjedištem u Splitu (Pomorski meteorološki centar), dok se koordinator za Metarea područje III nalazi u Ateni u Grčkoj.

Informacije o akcijama traganja i spašavanja obuhvaćaju samo informacije o područjima gdje se provode akcije traganja i spašavanja, a ne informacije o pozivima u pogibelji i akcijama traganja i spašavanja.

Ostale hitne obavijesti vezane za sigurnost plovidbe obuhvaćaju sigurnosne poruke koje ne spadaju u kategoriju, navigacijskih upozorenja, vremenskih izvješća ili informacija o traganju i spašavanju. One mogu uključivati obavijesti vezane za kvar na pomorskim komunikacijskim sustavima ili izvođenje radova na njima itd.

TERMINI EMITIRANJA MSI PORUKA PUTEM NAVTEX SUSTAVA

NAVTEX postaja NAVTEX frekvencija Termini emitiranja (UTC)
ORP Split Radio (Q) 518 kHz 02:40 / 06:40 / 10:40 / 14:40 / 18:40 / 22:40
ORP Split Radio (F) 490 kHz 00:50 / 04:50 / 08:50 / 12:50 / 16:50 / 20:50

TERMINI EMITIRANJA MSI PORUKA PUTEM VHF SUSTAVA

Obalna radijska postaja VHF kanali Termini emitiranja (UTC)
ORP Rijeka Radio Ch 04, Ch 19, Ch 20, Ch 23, Ch 24, Ch 81, Ch 85 05:30 / 12:30 / 19:30 / 00:30
ORP Split Radio Ch 07, Ch 21, Ch 23, Ch 28, Ch 81, Ch 84 05:45 / 12:45 / 19:45 / 00:45
ORP Dubrovnik Radio Ch 04, Ch 07, Ch 28, Ch 85 06:20 / 13:20 / 20:20 / 01:20 

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr