• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Označavanje plovnih putova

Pravilnikom o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske propisane su oznake na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. U unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske plovni se putovi obilježavaju po kombiniranom lateralnom (bočnom) i kardinalnom (osnovnom) sustavu oznaka odnosno obilježavanja.

U unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske s oznakama obilježavaju se:

  • bočne granice plovnih kanala;
  • prirodne navigacijske opasnosti i druge prepreke za plovidbu (podrtine i sl.);
  • područja i objekti značajni za plovidbu;
  • nove opasnosti za plovidbu;
  • zabranjena sidrišta;
  • luke i prilazi lukama.

Sustav obilježavanja sastoji se od osam tipova oznaka koji se mogu upotrebljavati u kombinaciji:

Oznake mogu biti plutajuće, stalne (zidane) ili pobodene odnosno zglobno elastične.

Na oznakama se mogu postavljati odgovarajuća svjetla. Značenje oznake ovisi o jednoj karakteristici ili o više karakteristika, i to:

  • danju – o obliku, znaku na vrhu i boji,
  • noću – o boji i ritmu svjetla.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2020

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr