• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Označavanje plovnih putova

Pravilnikom o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe propisane su vrste i karakteristike objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, njihova klasifikacija i kategorizacija, način i uvjeti njihovog postavljanja, održavanja, uklanjanja i deaktiviranja, sustav obilježavanja (balisaže) plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, način i uvjeti uspostave i vođenja registra objekata sigurnosti plovidbe, njegov sadržaj i obveze fizičkih i pravnih osoba koje postavljaju ili održavaju objekte sigurnosti plovidbe.

U unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske plovni putovi obilježavaju se po kombiniranom kardinalnom (osnovnom) i lateralnom (bočnom) sustavu obilježavanja, u skladu s međunarodnim IALA sustavom označavanja – Zona A.

U unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske oznakama se obilježavaju:

  • bočne granice plovnih kanala
  • prirodne navigacijske opasnosti i druge prepreke za plovidbu (podrtine)
  • navigacijski značajna područja i objekti
  • nove opasnosti za plovidbu.

Sustav obilježavanja sastoji se od sljedećih vrsta oznaka koje se mogu upotrebljavati samostalno ili u kombinaciji:

Oznaka je stalno (zidano), plutajuće, podbodeno, zglobno – elastično i/ili elektroničko sredstvo sustava obilježavanja (balisaže) plovnih putova.

 

Značenje oznaka visi o jednoj ili o više karakteristika, i to:

  • danju – o obliku, znaku na vrhu i boji,
  • noću – o boji, sektoru vidljivosti i ritmu svjetla.

Na oznake se mogu postaviti odgovarajuća svjetla, znakovi i/ili uređaji.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr