• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

O nama

Plovput d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Republike Hrvatske čija je temeljna djelatnost, sukladno Pomorskom zakoniku i Zakonu o Plovputu, Split, vezana za sigurnost plovidbe i kao takva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, a obuhvaća:

  • održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
  • postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguranje njihovoga pravilnog rada;
  • obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske;
  • obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti;
  • uklanjanje podrtina koje se nalaze izvan lučkog područja (sukladno rješenju lučke kapetanije).
IALA

Plovput je, u ime Republike Hrvatske,
član Međunarodne udruge svjetioničarskih službi IALA
(International Association of Lighthouse Authorities).

Kratka povijest svjetioničarske službe na istočnom dijelu Jadrana

1818. Austro-Ugarska Monarhija izgradila svjetionik Savudrija. Daljnjim razvojem svjetioničarske službe upravlja ''Pomorska uprava u Trstu''.
1918. Brigu o objektima pomorske signalizacije preuzima ''Pomorska oblast u Bakru''.
1924. Reorganizacijom služba premještena u Split, pod nazivom ''Direkcija pomorskog saobraćaja''.
1945. Služba se nastavlja odvijati putem ''Uprave pomorstva'' sa sjedištem u Splitu, u sklopu ''Glavne uprave pomorstva'' u Beogradu.
1949. Osnovane ''Direkcije luka sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana'' pri Ministarstvu pomorstva FNRJ.
1952. Osnovane ''Uprave pomorskih oblasti sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana'' pri Ministarstvu pomorstva FNRJ.
1962. Osnovana ''Ustanova za održavanje pomorskih plovnih putova''  koja se brine o sigurnosti plovidbe na pomorskim plovnim putovima obalnog mora SFRJ, a djeluje pod okriljem ''Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze''.
1992. Uredbom Vlade Republike Hrvatske osniva se tvrtka ''Plovput'' p.o. Split (u 100% vlasništvu Republike Hrvatske) koja je preuzela sva sredstva, prava i obveze kao i radnike bivše ''Ustanove za održavanje pomorskih plovnih putova'', koja su se nalazila na teritoriju Republike Hrvatske.
1997. Sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o Plovputu Split, kojim se tvrtka ''Plovput'' p.o. Split preoblikovala u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću skraćenog naziva ''Plovput d.o.o. Split''.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr