• Hrvatski (Hrvatska)
 • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Osnovni podaci o tvrtki

Tvrtka - naziv

 • PLOVPUT trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Skraćeni naziv

 • PLOVPUT d.o.o.

Sjedište

 • HR-21000 Split, Obala Lazareta 1

Vlasnička struktura

 • 100% u vlasništvu Republike Hrvatske

Uprava

Nadzorni odbor

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. Split

Revizijski odbor

 • Hrvoje Budimir, dipl.oec. - predsjednik Revizijskog odbora
 • mr.sc. Ante Mrčela, dipl.oec.
  [email protected]
 • mr. Predrag Zekić, prof.
  [email protected]

Skupština

Sud upisa u sudski registar

 • Trgovački sud u Splitu, MBS 060132808

Matični broj - OIB

 • MB 3129489, OIB 14480721492

Banke - žiro računi

 • Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
  žiro račun: 2390001-1100312374, IBAN: HR6023900011100312374, SWIFTCODE: HPBZHR2X
 • Privredna banka zagreb d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb
  žiro račun: 2340009-1100112877, IBAN: HR3523400091100112877, SWIFTCODE: PBZGHR2X
 • Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb
  žiro račun: 2484008-1101590011, IBAN: HR7324840081101590011, SWIFTCODE: RZBHHR2X
 • Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, 10000 Zagreb
  žiro račun: 2360000-1101431226, IBAN: HR4723600001101431226, SWIFTCODE: ZABAHR2X

Temeljni kapital

 • 14.804.724,93 eura, uplaćen u cijelosti

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr