• Hrvatski (Hrvatska)
 • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Izjava o pristupačnosti

Plovput d.o.o. Split obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Plovputa d.o.o. Split koja se nalazi na adresi www.plovput.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.plovput.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

 • Bljeskajući elementi stranice nisu jasno označeni
 • Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt>
 • Pojedine slike grafovi i dijagrami ne sadrže kratki tekstualni opis
 • Opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja
 • Izbornici se ne odabiru klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje
 • Pojedine poveznice u tekstu na stranici nisu podcrtane ili označene na drugi jasan način
 • Pojedine poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
 • Video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
 • Pojedine datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana

Podizanje razine pristupačnosti

Plovput d.o.o. Split poduzima aktivnosti kojima će postići usklađenost mrežne stranice www.plovput.hr sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava o pristupačnosti sastavljena je dana 21. rujna 2020. na temelju procjene koju je proveo Plovput d.o.o. Split u suradnji s trećom stranom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve eventualne upite ili primjedbe vezane za pristupačnost mrežne stranice www.plovput.hr, korisnici mogu uputiti Službeniku za informiranje Plovputa d.o.o. Split:

 • putem elektroničke pošte: [email protected]
 • telefonom: 021 390 606
 • faxom: 021 390 630
 • poštom na adresu: Plovput d.o.o., Obala Lazareta 1, 21000 Split

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske .

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike:

 • putem elektroničke pošte: [email protected]
 • telefonom: 01 4609 041
 • faxom: 01 4609 096
 • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr