• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

  

Svjetionik Rt Savudrija

Osnovni podaci
Geografski položaj Sjeverozapadni rt poluotoka Istre
Svjetioničarska posada Da
Godina izgradnje 1818.
Nautički podaci
PS, br. / Admirality br. 75 / E2642
Pozicija 45° 29,4' N / 013° 29,5' E
Karakteristika svjetla B Bl(3) 15s (0,5+3,2;0,5+3,3;0,5+7)s
Sektor vidljivosti 360°
Domet glavnog svjetla 30M
Domet rezervnog svjetla 12M
Visina fokusa svjetla iznad SRM 36m
Visina kule 29m
Karakteristika sirene za maglu 42s (4+4;4+30)
Domet sirene za maglu 2M
Karakteristika racona -
Domet racona -
AIS E2642 Rt Savudrija
Sustav daljinskog nadzora Da

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2022

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr