• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

  

Svjetionik Rt Stončica

Osnovni podaci
Geografski položaj Sjeveroistočni rt otoka Visa
Svjetioničarska posada Da
Godina izgradnje 1865.
Nautički podaci
PS, br. / Admirality br. 517 / E3432
Pozicija 43° 04,4' N / 016° 15,6' E
Karakteristika svjetla B Bl 15s (0,7+14,3)s
Sektor vidljivosti 110°-357° (247°)
Domet glavnog svjetla 30M
Domet rezervnog svjetla 12M
Visina fokusa svjetla iznad SRM 38m
Visina kule 28m
Karakteristika sirene za maglu -
Domet sirene za maglu -
Karakteristika racona -
Domet racona -
AIS E3432 Rt Stoncica
Sustav daljinskog nadzora Da

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2021

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr