• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

  

Svjetionik Rt Sv. Nikola

Osnovni podaci
Geografski položaj Rt na ulazu u Pučišća, na sjevernoj strani otoka Brača
Svjetioničarska posada Ne
Godina izgradnje 1882.
Nautički podaci
PS, br. / Admirality br. 592 / E3380
Pozicija 43° 21,7' N / 016° 44,4' E
Karakteristika svjetla B Bl 5s (0,5+4,5)s
Sektor vidljivosti 360°
Domet glavnog svjetla 8M
Domet rezervnog svjetla -
Visina fokusa svjetla iznad SRM 20m
Visina kule 11m
Karakteristika sirene za maglu -
Domet sirene za maglu -
Karakteristika racona -
Domet racona -
AIS Ne
Sustav daljinskog nadzora Da

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2021

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr