• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Javna nabava

POSTUPCI NABAVE U TIJEKU

Podatke o objavljenim nadmetanjima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Usluga mrežnog povezivanja

Broj nabave: 2022/S 0F2-0031398
Datum objave: 03.08.2022.
Rok za dostavu ponude: 25.08.2022. do 12:00 sati
Status nabave: Prikupljanje ponuda

Dokumenti

Objava - Obavijest o nadmetanju
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Upute ponuditeljima 
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Prijedlog okvirnog sporazuma  
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Tehnička specifikacija
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Tablica sukladnosti
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Troškovnik

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2022

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr