Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Izjava o sukobu interesa

Izjava o postojanju sukoba interesa od 7. srpnja 2022. godine:

Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016.) trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da od 7. srpnja 2022. godine ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s Filmia – obrt za trgovinu i ugostiteljstvo, vl. Vjenceslav Pejša (OIB: 43201274073) i ForU – zajednički obrt za trgovinu i ugostiteljstvo, vl. Branka Pejša (OIB: 81879125462) i Nenad Pera (OIB:67159850801). Izjave o postojanju sukoba interesa pohranjene su u arhivi Pravno-kadrovskog sektora Plovputa d.o.o.

Izjava o postojanju sukoba interesa od 13. lipnja 2022. godine:

Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016.) trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da od 13. lipnja 2022. godine ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s Tržnice – Hippos d.o.o., Hrvojeva 6, Split, (OIB: 60339999768). Izjava o postojanju sukoba interesa pohranjena je u arhivi Pravno-kadrovskog sektora Plovputa d.o.o.

Arhiva izjava o sukobu interesa

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2022

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr