Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Izjava o sukobu interesa

Izjava o postojanju sukoba interesa od 5. lipnja 2017. godine:
Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016.) trgovačko društvo Plovput d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da od 5. lipnja 2017. godine ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s Jadrankamenom Kaštela d.o.o., Krknjač 11, Kaštel Sućurac (OIB: 73514913977). Izjava o postojanju sukoba interesa pohranjena je u arhivi Pravno-kadrovskog sektora Plovputa d.o.o.

 

Arhiva izjava o sukobu interesa

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2021

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr