• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama

Koncepcija marketinga Društva orijentirana je na potrebe i zahtjeve korisnika usluga što je u današnje doba kompleksan i odgovoran zadatak Društva, te traži dobru organizaciju za zadovoljenje potreba sadašnjih korisnika usluga, njihovo zadržavanje i privlačenje novih korisnika usluga.

Društvo obavlja niz aktivnosti kako bi ostvarilo pouzdanost, kvalitetu i brzinu kojom može isporučiti usluge i proizvode koje korisnici usluga zahtijevaju.

Prikupljanjem informacija o ispunjenju potreba i stupnjem zadovoljstva korisnika usluga, Društvo vrši analize za provedbu bitnih poboljšanja u izvršenju obveza prema svim korisnicima usluga.

Dobavljači na različite načine utječu na strategiju Društva, pa stoga pravi izbor dobavljača predstavlja važnu odluku. Da bi izbjegli nepovoljan utjecaj dobavljača na kvalitetu radnog procesa, Društvo posluje na osnovama transparentnosti i nediskriminiranja u postupcima Javne nabave, čime se ostvaruje i izravan utjecaj na poboljšanje opće konkurentnosti među dobavljačima.

Osnovni principi u odnosu s trećim stranama zasnovani su na:

  • Zadovoljstvu korisnika usluga;
  • Usredotočenosti na korisnika usluga;
  • Brizi o korisniku usluga;
  • Uzajamno korisnim odnosima s dobavljačima;
  • Stalnom nadzoru nad obavljanjem poslovnih procesa;
  • Stalnom poboljšavanju sveukupne poslovne sposobnosti;
  • Društveno odgovornom poslovanju;
  • Činjeničnom pristupu odlučivanju;
  • Stalnom usavršavanju zaposlenika i usvajanju novih tehnologija;
Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr