• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Osnovne organizacijske vrijednosti

Društvena odgovornost

Svojim ponašanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i radnika društva, te pozitivno utjecati na sigurnost plovidbe na moru, društvenu okolinu i kvalitetu života.

Profesionalnost

Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno zahtjevima struke, za što posjeduje potrebna znanja, vještine i resurse u obavljanju djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Etičnost

Društvo savjesno i odgovorno ispunjava svoje obveze prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima, vlasniku i radnicima Društva.

Organizacijska okolina

Društvo potiče razvoj organizacijske okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad, ne ograničavajući pri tom individualne sposobnosti radnika, njihovu inovativnost i inicijativu pri samostalnom obavljanju radnih zadataka.

Razvoj

Društvo posebnu pozornost poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima usvajanje novih znanja i zvanja.

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr