• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Arhiva natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje - Mehaničar brodskih motora
Natječaj vrijedio od 16. studenoga. do 25.studenoga 2022. (10 dana)

Naziv radnog mjesta: Mehaničar brodskih motora
Opis poslova (održavanje brodskih motora, motora i ostalih strojeva i uređaja, montaža metalnih konstrukcija): organizira radove, te samostalno obavlja najsloženije poslove ispitivanja i održavanja brodskih motora, motora, te dijelova i sklopova različitih uređaja; po potrebi angažira se kao voditelj grupe radnika pri obavljanju mehaničarskih poslova; obavlja terenski rad na ugradnji ili održavanju dijelova i uređaja na objektima pomorske signalizacije; utvrđuje i otklanja kvarove na strojevima i uređajima; rastavlja i sklapa uređaje i strojeve na dijelove i sklopove; vrši popravke i zamjenu neispravnih dijelova i sklopova strojeva i uređaja; rukuje strojevima i alatom za bušenje, rezanje i brušenje, te alatom za sklapanje dijelova i sklopova, te ostalim specijalističkim alatima.
Mjesto rada: Split (terenski rad)
Razina obrazovanja: KV
Posebni uvjeti: ispit za vozača B kategorije
Radno iskustvo: 5 godina iskustva u remontima brodskih motora
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: između 6.500,00 - 7.000,00 kn neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8h)
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Specijalist za javnu nabavu
Natječaj vrijedio od 8. rujna 2022. do 18. rujna 2022.

Naziv radnog mjesta: Specijalist za javnu nabavu
Opis poslova (primjena i provedba javne nabave): priprema i provođenje svih postupaka javne nabave i obavljanje svih poslova povezanih s istim; pravovremeno poduzimanje pravnih radnji vezanih uz predmet poslovanja; obavljanje i drugih poslova koji su po svojoj naravi povezani s predmetnim radnim mjestom
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: VSS pravnog usmjerenja
Radno iskustvo: 3 godine
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: između 8.500,00 - 9.000,00 kn neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8h)
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected] isključivo do 30. rujna 2022.

 

Natječaj za zapošljavanje - Svjetioničar
Natječaj vrijedio od 24. ožujka do 4. travnja 2022.

Naziv radnog mjesta: Svjetioničar
Opis poslova: kontrola ispravnosti nautičkih karakteristika svjetionika na kojem je u službi (svjetlosne karakteristike glavnog i rezervnog svjetla, karakteristika sirene za maglu, dnevne karakteristike PS-a) kao i kontrolu karakteristika (noćne i dnevne) svih objekata pomorske signalizacije u vidokrugu te dojavu nadležnima o njihovoj neispravnosti; ručno uključivanje sirene za maglu u slučaju kvara automatskog pri vidljivosti manjoj od 1000m; izvršenje radova tekućeg održavanja uređaja i opreme u funkciji sigurnosti plovidbe; sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja na moru u slučaju zaprimljenog naloga Nacionalne središnjice - MRCC Rijeka; evidentiranje u Radio dnevniku broja javljanja meteoroloških podataka Državnom hidrometeorološkom zavodu u svrhu ispravnog ispostavljanja računa za izvršenu uslugu; praćenje rokova valjanosti propisanih lijekova i sanitetskog materijala u ormarićima i kutijama prve pomoći; izrada i dostavljanje meteoroloških izvještaja sukladno ugovoru između DHMZ-a i Plovputa; rukovanje s uređajima i opremom na svjetioniku sukladno uputstvima u svrhu osiguravanja pravilnog funkcioniranja svjetala i službene komunikacije putem VHF radijske postaje na Ch 16 i Ch 71; tekuće održavanje uređaja i opreme u funkciji sigurnosti plovidbe i svjetioničarske službe, uključujući i održavanje svjetioničarske zgrade, pomoćnih objekata i obližnjih objekata pomorske signalizacije; čišćenje i uređivanje svih objekata svjetionika (glavna i pomoćne zgrade, agregatnica, spremište za brodicu), njihovog okoliša te ostalih obližnjih OPS-a; evidentiranje radnih sati motora svjetioničarske brodice i DEA kao i potrošnje pogonskog goriva i maziva; pomaganje radnicima drugih organizacijskih jedinica koji na svjetioniku obavljaju radove koje svjetioničar nije u mogućnosti samostalno izvesti; vođenje evidencije o boravku i smještaju turista sukladno danim uputama i u koordinaciji s odgovornom osobom Plovputa iz Odjela za turizam na svjetionicima s posadom koji su i u turističkoj namjeni; vođenje Dnevnika događaja, Radio-dnevnika, Knjige obilazaka, Knjige protokola ulazne i izlazne službene pošte, Tehničkih-servisnih knjižica; izrađivanje i dostavljanje rukovoditelju plovnog područja mjesečnog Izvješća o realizaciji radova koje sadrži i izvješće o radu svjetionika i obližnjih svjetala; primopredaja smjene na propisani obrazac Zapisnik o primopredaji; obavljanje i drugih poslova koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslova po nalogu neposrednog nadređenog kojem je za svoj rad i neposredno odgovoran
Mjesto rada: Pula i svjetionici po Jadranu
Razina obrazovanja: SSS tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo: 1 godina
Posebni uvjeti: važeći ispit za GMDSS operatora s ograničenom ovlasti, uvjerenje za upravljanje brodicom B kategorije, polaganje internog ispita za svjetioničara (u našem Društvu nakon zaposlenja)
Vrsta zaposlenja: na određeno (na 6 mjeseci)
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: između 6.000,00 - 7.000,00 kn neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, u smjenama, rad vikendom i praznikom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Operator pomorskih komunikacija - pripravnik
Natječaj vrijedio od 11. do 18 veljače 2022.

Naziv radnog mjesta: Operator pomorskih komunikacija - pripravnik
Opis poslova: Obavljanje poslova vezanih za pogibelj i sigurnost na moru; bdijenje na frekvencijama za pogibelj i sigurnost plovidbe na moru (VHF ch 16, VHF DSC ch. 70); zaprimanje i odašiljanje poziva na VHF sustavu te zapis o  komunikaciji na VHF kanalima u GMDSS/Res. 331 Radio dnevnik I; zaprimanje, potvrda i odašiljanje poziva na VHF DSC sustavu te evidencija u GMDSS Radio dnevnik II; posredovanje  u akcijama traganja i spašavanja (SAR), kojima koordinira Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC) U Rijeci, evidencija u pripadajućim Radio-dnevnicima te pisanje Izvješća o intervenciji; emitiranje MSI emisija te evidencija u GMDSS/Res. 331 Radio dnevnik I; pisanje/priprema redovnih i izvanrednih NAVTEX MSI emisija te evidencija u GMDSS/Res. 339 Navtex Radio dnevnik; prijava i odjava kvarova na sustavima sigurnosti plovidbe –VHF, VHF DSC, NAVTEX, VPN MREŽA, UPS  te  smetnji /ometanja na VHF kanalima HAKOM-u; dojava obavijesti o pogašenju OPS-a prema nadležnim LK i kontrola rada SDN sustava; obavlja i druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslove po nalogu neposrednog nadređenog kojem je za svoj rad i neposredno odgovoran; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za ispravno funkcioniranje ORP-a za vrijeme trajanja smjene; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za obavljanje poslova vezanih za pogibelj i sigurnost plovidbe na moru; s Operatorom pomorskih komunikacija je suodgovoran za ispravnost uređaja i opreme putem koje se obavlja radijska služba tijekom smjene
Mjesto rada: Rijeka
Razina obrazovanja: VSS pomorskog ili tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo: bez radnog iskustva
Posebni uvjeti: važeći ispit za GMDSS operatora s općom ovlasti
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: između 7.000,00 - 8.000,00 kn neto
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, nejednaki raspored radnog vremena (u turnusima), noćni rad, rad vikendom i praznikom
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Viši stručni suradnik za informatičke poslove
Natječaj vrijedio od 25. studenoga do 6. prosinca 2019.

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za informatičke poslove
Opis poslova: Poslovi osmišljavanja i kreiranja poslovnih informacijskih sustava (IS): poznavanje SQL i PL/SQL programskih jezika, rad u Oracle produktima (alatima), Oracle Forms, Oracle Reports i/ili administriranje Oracle baze podataka (Database administrator), instalira i prilagođava programske module, obučava korisnike, nadzire rad poslovnih informacijskih sustava
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: VSS računarskog, elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog ili informatičkog usmjerenja
Radno iskustvo: najmanje 6 mjeseci
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: nije definirano
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, smjena - prijepodne
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected].

 

Natječaj za zapošljavanje - Mehaničar
Natječaj vrijedio od 15. do 25. listopada 2019.

Naziv radnog mjesta: Mehaničar
Djelokrug rada i odgovornosti: Poslovi ispitivanja i održavanja motora, brodskih motora, te dijelova i sklopova različitih strojeva i uređaja.
Opis poslova: Organizira radove te samostalno obavlja najsloženije poslove ispitivanja i održavanja motora, brodskih motora, te dijelova i sklopova različitih uređaja. Utvrđuje i otklanja kvarove na uređajima i strojevima. Rastavlja i sklapa uređaje i strojeve na dijelove i sklopove. Čisti i pere dijelove i sklopove strojeva i uređaja. Vrši popravke i zamjenu neispravnih dijelova i sklopova strojeva i uređaja. Rukuje strojevima i alatom za bušenje, rezanje i brušenje, te alatom za sklapanje dijelova i sklopova, te ostalim specijalističkim alatima. Obavlja terenski rad na ugradnji ili održavanju dijelova i uređaja na objektima pomorske signalizacije i plovilima. Vrši popravak i zamjenu neispravnih uređaja na objektima pomorske signalizacije. Aktivno sudjeluje u projektima modernizacije svjetala na objektima pomorske signalizacije. Obavlja poslove godišnjeg pregleda i održavanje plutača i sidrenine. Po potrebi, angažira se kao voditelj grupe radnika pri obavljanju mehaničarskih radova. Obavlja i druge poslove koji po svojoj naravi spadaju u poslove radnog mjesta, kao i poslove po nalogu Šefa mehaničarsko – metalske radionice, kojemu je za svoj rad neposredno i odgovoran.
Mjesto rada: Split
Razina obrazovanja: srednja škola u trajanju do 3 godine i škola za KV i VKV radnike
Radno iskustvo: najmanje 1 godinu
Vrsta zaposlenja: na određeno
Smještaj: nema smještaja radnika
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Predviđena plaća: nije definirano
Radno vrijeme: puno radno vrijeme, smjena - prijepodne
Načini kontakta kandidata s poslodavcem: pisana zamolba na adresu Obala Lazareta 1, 21000 Split i e-mail [email protected]

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2023

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr