• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

PRAVNO-KADROVSKI SEKTOR

Pravno-kadrovski sektor obavlja poslove zastupanja, imovinsko pravne, upravno-pravne, radno-pravne, administrativne i opće poslove te prati, koordinira i nadzire obavljanje poslova vezanih uz pravno-kadrovsku problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar Pravno-kadrovskog sektora su:

  • odsjek za pravne poslove;
  • odsjek za kadrovske i opće poslove s odjelom za opće poslove.


KOMERCIJALNI SEKTOR

Komercijalni sektor obavlja poslove nabave, prodaje i osiguranja, te prati, koordinira i nadzire obavljanje poslova vezanih uz komercijalnu problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar Komercijalnog sektora su:

  • odsjek za nabavu s glavnim skladištem;
  • odsjek za prodaju s odjelom za turizam;
  • odsjek za osiguranje.


FINANCIJSKO-INFORMATIČKI SEKTOR

Financijsko-informatički sektor obavlja financijske, knjigovodstvene i informatičke poslove, te prati, koordinira i nadzire obavljanje poslova vezanih za financijsku, knjigovodstvenu i informatičku problematiku u ostalim organizacijskim jedinicama Društva.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar Financijsko-informatičkog sektora su:

  • odsjek za financijske poslove s odjelom za financijske poslove i odjelom za obračun plaća;
  • odsjeka za računovodstvene poslove s odjelom za knjigovodstvene poslove i odjelom za plan i analizu;
  • odsjek za informatičke poslove.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr