• Hrvatski (Hrvatska)
 • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Vizija, misija i ciljevi

Vizija

Vizija Plovputa d.o.o. Split je da usluge sigurnosti plovidbe na moru koje pruža budu najvišeg stupnja kvalitete, na zadovoljstvo pomoraca i brodara koji koriste usluge i ugrađena je u Politiku kvalitete Plovputa.

Misija

Misija Plovputa d.o.o. Split definirana je Pomorskim zakonikom i Zakonom o Plovputu i obuhvaća:

 • održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
 • postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguranje njihovoga pravilnog rada;
 • obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske;
 • obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti

Opći ciljevi

 • Stalno unaprjeđenje razine sigurnosti plovidbe na moru
 • Uređenje svjetioničarskih zgrada
 • Racionalizacija poslovanja Društva
 • Povećanje ugleda Društva
 • Poboljšanje odnosa s korisnicima usluga
 • Stalna briga o pravima, potrebama i razvoju radnika

Posebni ciljevi

 • Kontinuirano uređenje plovnih putova, održavanje objekata pomorske signalizacije i radijske opreme;
  Postavljanje novih objekata pomorske signalizacije i uspostavljanje novih kota za pomorsku radijsku službu;
  Uvođenje novih tehnologija u pomorsku signalizaciju i pomorsku radijsku službu;
  Poboljšanje suradnje s Nacionalnom središnjicom i Pod-središnjicama za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, Lučkim kapetanijama...;
  Uspostava suradnje sa Službom nadzora i upravljanja pomorskim prometom.
 • Uređenje svjetioničarskih zgrada kroz Program gospodarenja pomorskim svjetionicima.
 • Kontinuirana provedba mjera Vlade Republike Hrvatske na smanjenju troškova Društva;
  Optimalizacija poslovanja sukladno zakonskim obvezama i potrebama Društva.
 • Savjesno i odgovorno ispunjavanje obveza prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima, vlasniku i radnicima Društva;
  Poštivanje zakonskih propisa i obavljanje poslova na odgovoran i profesionalan način;
  Stalno unaprjeđenje usvojenog Sustava upravljanja kvalitetom, te poduzimanje zaštitnih i popravnih radnji.
 • Stavljanje u ravnopravan položaj svih korisnika usluga;
  Uvažavanje zahtjeva korisnika usluga uz uvođenje novih usluga;
  Kontinuirano informiranje korisnika usluga putem mrežne stranice Društva i službenika za informiranje.
 • Dosljedna primjena pravnih akata kojima se definiraju prava i obveze radnika;
  Poticanje razvoja organizacijske okoline i jačanje međuljudskih odnosa;
  Poticanje timskog rada, ne ograničavajući individualnu sposobnost radnika;
  Dodatno školovanje, pohađanje seminara i specijalizirana obuka radnika.
Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr