• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Akcijski plan

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa Plovputa d.o.o. za razdoblje od 2019. do 2020.
 

Specifične vrijednosti i pravila za prveneciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja

Etički kodeks

Službenik za informiranje

Žarka Mitrović, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove
e-mail: zarka.mitrovic@plovput.hr
tel. (0)21 390 606
fax. (0)21 390 630

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Povjerenik za etiku

Ivana Ivić, dipl.iur.
Rukovoditelj pravno-kadrovskog sektora
e-mail: ivana.ivic@plovput.hr
tel. (0)21 390 621
fax. (0)21 390 630

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenika za etiku 

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Osoba za nepravilnost

Ljubo Kesić, dipl.oec.
Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor
e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr
tel. (0)21 390 623
fax. (0)21 390 690

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Pravilnik o djelokrugu i načinu rada te obvezama i odgovornostima osobe zadužene za zaprimanje prijava o nepravilnostima

Prijava nepravilnosti, prijevare ili sumnje u korupciju

Unutarnji revizor

Ljubo Kesić, dipl.oec.
Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor
e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr
tel. (0)21 390 623
fax. (0)21 390 690

Odluka o imenovanju osobe za unutarnju reviziju

Osoba za kontrolu provođenja Akcijskog plana Antikorupcijskog programa

Marko Šego
Samostalni referent za opće poslove
e-mail: marko.sego@plovput.hr

Odluka o imenovanju osobe za kontrolu provođenja Akcijskog plana Antikorupcijskog programa

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2019

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr