• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE

Sektor sigurnosti plovidbe obavlja stručno-tehničke razvojne, projektantske i inspekcijske poslove, kao i poslove nadzora iz područja poslovanja koji se odnose na pomorsku signalizaciju i pomorsku radijsku službu. U stručno-tehničkom smislu nadređen je Sektoru za održavanje i Plovnim područjima, te je suodgovoran za kvalitetu, kvantitetu i dinamiku izvršenja predmetnih radova. U sklopu Sektora sigurnosti plovidbe obavljaju se nautički, radio-elektronički, hidro-građevinski i brodostrojarski poslovi.


SEKTOR ZA ODRŽAVANJE

Sektor za održavanje - Baza obavlja poslove izgradnje, postavljanja, modernizacije i održavanja objekata pomorske signalizacije, postavljanja i održavanja sustava koji su sastavni dio pomorske radijske službe, održavanja objekata i tehničkih uređaja i opreme Društva, te radove za treće osobe. Isto se provodi kroz slijedeće djelatnosti: hidro-građevinsku, električarsko-elektroničku, mehaničarsko-metalsku, brodograđevnu, istražno-bušačku, stolarsku, automehaničarsku, transportnu, pogonsku, te opće poslove.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar Sektora za održavanje su:

  • elektro-elektronička radionica;
  • mehaničarsko-metalska radionica;
  • hidro-građevinska radionica;
  • transportni pogon;
  • odjel za opće poslove.

PLOVNA PODRUČJA

Plovna područja su organizacijske jedinice koje, na definiranim područjima teritorijalnog mora Republike Hrvatske, obavljaju poslove održavanja objekata pomorske signalizacije, pripadajuće opreme i uređaja, te uređaja koji su sastavni dio pomorske radijske službe, kao i poslove svjetioničarske službe na pomorskim svjetionicima i pomorske radijske službe.
Niže organizacijske jedinice koje djeluju unutar plovnih područja su:

  • obalne radijske postaje;
  • elektro-mehaničarske radionice.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr