• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Javna nabava

POSTUPCI NABAVE U TIJEKU

Podatke o objavljenim nadmetanjima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Radovi sanacije svjetioničarske zgrade P.S. Rt Vnetak

Broj nabave: 2022/S 0F2-0036383
Datum objave: 15.09.2022.
Rok za dostavu ponude: istekao
Status nabave: Izbor ponuditelja

Dokumenti

Objava - Obavijest o nadmetanju
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Upute ponuditeljima 
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Prijedlog ugovora
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Tehnička dokumentacija
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Arhitektonski projekt
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Elektrotehnički projekt
DOKUMENTACIJA O NABAVI - Strojarski projekt
DOKUMETNACIJA O NABAVI - Obavijest o izdanim potvrdama glavnog projekta
DOKUMENTACIJA O NABAVI -  Troškovnici 
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Objava - Obavijest o dodjeli ugovora

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2023

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr