• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Oznake mostova

(izvadak iz Pravilnika o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe)

Mostovi se označavaju oznakama za dnevnu plovidbu zelenom bojom s desne strane i crvenom bojom s lijeve strane.

 

Ukoliko je plovidba moguća u punom rasponu mosta, oznake se postavljaju na stupovima istoga, a ukoliko je plovidba moguća samo u određenom dijelu raspona mosta, oznake se postavljaju iznad ili na plovnom kanalu, označavajući sigurne granice plovnog kanala i to:

  • s desne strane panel oblika istostraničnog trokuta obojen zeleno i s vrhom prema gore
  • s lijeve strane panel oblika kvadrata obojen crveno.

Najsigurniji pravac plovnoga puta označava se danju okruglim panelom obojenim s naizmjeničnim crvenim i bijelim okomitim prugama.

 

Mostovi se označavaju oznakama za plovidbu noću zelenim ritmičkim svjetlima s desne strane i crvenim ritmičkim svjetlima s lijeve strane radi označavanja strana plovnog kanala.

 

Ukoliko je plovidba moguća u punom rasponu mosta, svjetla se postavljaju na stupovima istoga, a ukoliko je plovidba moguća samo u određenom dijelu raspona mosta, svjetla se postavljaju iznad ili na plovnom kanalu označavajući sigurne granice plovnog kanala.

 

Najsigurniji pravac plovnog puta označava se noću s bijelim svjetlom ili svjetlima, smještenim ispod otvora mosta, karakteristika propisanih za označavanje sigurnih voda.

 

Iznimno, kapetanija može rješenjem odobriti osvjetljene reflektorima dnevnih navigacijskih oznaka opremljenih retro-reflektirajućim materijalom ili osvjetljenje stupova mosta.

 

Najsigurniji pravac plovnog puta određuje kapetanija u ovisnosti od visine i širine mosta, dubine mora i režima plovidbe u jednom ili oba smjera.

 

Odredbe Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na ostale konstrukcije i građevine koje se nalaze na plovnom putu, kao i na mostove u gradnji i druge konstrukcije i građevine u gradnji na plovnom putu.

 

Osim označavanja mostova, konstrukcija i građevina dnevnim i noćnim oznakama, kapetanija može rješenjem odrediti obvezu postavljanja dodatnih objekata sigurnosti plovidbe i to:

  • radarskih reflektora
  • RACON-a radi obilježavanja najsigurnijeg pravca plovnog puta
  • AIS AtoN uređaja
  • signala za maglu.

NAUTIČKE KARAKTERISTIKE OZNAKA MOSTOVA

Oznake mostova Lijeva strana Najsigurnija točka prolaza Desna strana
Boja Crvena Crvene i bijele vertikalne pruge Zelena
Oblik Tabla, kvadratna Okrugao Tabla, istostranični trokut, vrhom prema gore
Svjetlo (ako ima) Crveno Bijelo Zeleno
Ritam Kao lijeva lateralna oznaka Kao oznaka sigurnih voda Kao desna lateralna oznaka

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr