• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Lateralne (bočne) oznake

(izvadak iz Pravilnika o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe)

Oznakom lateralnog (bočnog) sustava označava se lijeva ili desna strana, odnosno obje strane kanala ili prolaza kojim plovni objekt mora ploviti te ulazi u luke.

 

Oznaka na desnoj, odnosno lijevoj strani utvrđuje da plovni objekt mora proći uz oznaku smjerom da mu ona ostaje s desne, odnosno s lijeve strane.

 

Desna ili lijeva strana određuje se po smjeru koji plovni objekt uzima kad se približava luci, rijeci, ušću ili plovnom putu dolazeći s otvorenog mora.

 

U kanalima koji se protežu usporedo s općim smjerom obale kopna, a pristupačni su s dviju strana, desna odnosno lijeva strana određuje se prema smjeru kretanja kazaljke na satu.

 

Ako uzduž obale kanala postoji više istovjetnih oznaka, one mogu biti obilježene rednim brojevima bijelom bojom počinjući od otvorenog mora ili početka plovnog puta, s tim da se na oznakama s desne strane postave neparni, a s lijeve strane parni brojevi.

 

Na rijekama se desna i lijeva strana označavaju u odnosu prema uzvodnoj plovidbi.

 

Oznake lateralnog (bočnog) sustava imaju oblik stošca, valjka, stupa ili motke.

 

Ukoliko se lijeva ili desna strana označava bez primjene stožastih ili valjkastih oblika, postavljena oznaka treba imati odgovarajući znak na vrhu.

 

Oznake desne strane kanala imaju obliku stošca, stupa ili motke obojene zelenom bojom, a mogu imati znak na vrhu u obliku stošca s vrhom prema gore obojen zelenom bojom.

 

Oznake lijeve strane kanala imaju oblik valjka, stupa ili motke obojene crvenom bojom, a mogu imati znak na vrhu u obliku valjka obojen crvenom bojom.

 

Modificiranim lateralnim oznakama označava se račvanje plovnog kanala, kojima se označava glavni kanal kao povoljniji plovidbeni put, i to:

  • glavni kanal desno: valjkom, stupom ili motkom obojenim crvenom bojom sa širokim zelenim pojasom. Znak na vrhu može biti crveni valjak.
  • glavni kanal lijevo: stošcem, stupom ili motkom obojenim zelenom bojom sa širokim crvenim pojasom. Znak na vrhu može biti zeleni stožac s vrhom prema gore.

Svjetla kojima se označavaju strane kanala jesu:

  • na desnoj strani: zeleno svjetlo bilo kojeg ritma osim bljeskova u grupi (2+1)
  • na lijevoj strani: crveno svjetlo bilo kojeg ritma osim bljeskova u grupi (2+1)
  • modificirane lateralne oznake za označavanje glavnog kanala desno: crveno svjetlo s bljeskovima u grupi (2+1)
  • modificirane lateralne oznake za označavanje glavnog kanala lijevo: zeleno svjetlo s bljeskovima u grupi (2+1).

Ugrađene konstrukcije svjetala koje su sastavni dio lateralnog (bočnog) sustava boje se bojom karakterističnom za oznake u tom sustavu. Konstrukcije se ne mogu bojiti bojom čije bi značenje bilo u suprotnosti sa značenjem što ga ta boja ima u ovom sustavu označavanja.

 

Ove odredbe primjenjuju se i na stalne konstrukcije lučkih svjetala u lučkom području, u kojem slučaju se bojom konstrukcije svjetla određuje strana na kojoj treba ostaviti svjetlo pri prilaženju ili pristajanju. Ako konstrukcija svjetla nije bojena bojom karakterističnom za lateralni (bočni) sustav obilježavanja u skladu s odredbama Pravilnika, unutrašnjosti luke može se prilaziti i pristajati bilo s koje strane, u kojem slučaju se bijela boja koristi i za konstrukciju i za samo svjetlo.

 

NAUTIČKE KARAKTERISTIKE LATERALNIH OZNAKA

OZNAKE PLOVNOG PUTA

Lateralne oznake Lijeva strana Desna strana
Boja Crvena Zelena
Oblik (plutača) Valjkasta, sa stupom ili motka Stožasta, sa stupom ili motka
Znak na vrhu (ako postoji) Crveni valjak Zeleni stožac, vrhom prema gore
Svjetlo (ako postoji) Crveno Zeleno
Ritam Bilo koja, osim bljeskova u grupi (2+1) Bilo koja, osim bljeskova u grupi (2+1)

OZNAKE RAČVANJA PLOVNOG PUTA

Modificirane lateralne oznake Glavni kanal je desno Glavni kanal je lijevo
Boja Crvena, sa širokim zelenim pojasom Zelena, sa širokim crvenim pojasom
Oblik (plutača) Valjkasta, sa stupom ili motka Stožasta, sa stupom ili motka
Znak na vrhu (ako postoji) Crveni valjak Zeleni stožac, vrhom prema gore
Svjetlo (ako postoji) Crveno Zeleno
Ritam Bljeskovi u grupi (2+1) Bljeskovi u grupi (2+1)

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr