• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Lateralne oznake

(izvadak iz Pravilnika o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske)

Oznakom lateralnog (bočnog) sustava na dobro definiranom kanalu ili prolazu označava se lijeva odnosno desna strana ili obje strane kanala ili prolaza kojom plovni objekt mora ploviti, te ulazi u luke.

Oznaka na desnoj odnosno lijevoj strani pokazuje da plovni objekt mora proći uz oznaku smjerom da mu ona ostaje desno, odnosno lijevo.

Desna ili lijeva strana određuje se po smjeru koji plovni objekt uzima kad se približava luci, rijeci, ušću ili drugom plovnom putu dolazeći s otvorenog mora.

U kanalima koji se protežu usporedo s općim smjerom obale kopna, a pristupačni su s dviju strana, desna odnosno lijeva strana određuje se prema smjeru kretanja kazaljke na satu.

Modificiranim lateralnim oznakama označava se račvanje plovnog kanala, kojima se označava glavni kanal kao povoljnija ruta.

Ugrađene konstrukcije svjetala koje su sastavni dio lateralnog (bočnog) sustava boje se bojom karakterističnom za oznake u tom sustavu. Ove se konstrukcije ne mogu bojiti bojom čije bi značenje bilo u suprotnosti sa značenjem što ga ta boja ima u ovom sustavu obilježavanja.

Ove odredbe primjenjivat će se i na stalne konstrukcije lučkih svjetala u unutrašnjosti luke. U tom se slučaju bojom konstrukcije svjetla određuje strana na kojoj treba ostaviti svjetlo pri prilaženju ili pristajanju. Ako konstrukcija svjetla nije bojena bojom karakterističnom za lateralni (bočni) sustav obilježavanja po odredbama ovog Pravilnika, unutrašnjosti luke može se prilaziti i pristajati bilo s koje strane. U tom se slučaju bijela boja koristi i za konstrukciju i za samo svjetlo.

NAUTIČKE KARAKTERISTIKE LATERALNIH OZNAKA

Lateralne oznake Lijeva strana Desna strana
Oblik oznake Valjkasta, stup ili motka Stožasta, stup ili motka
Boja oznake Crvena Zelena
Znak na vrhu Crveni valjak Zeleni stožac, vrhom prema gore
Svjetlo Crveno Zeleno
Karakteristika Bilo koja osim bljeskovi u grupi (2+1) Bilo koja osim bljeskovi u grupi (2+1)

NAUTIČKE KARAKTERISTIKE MODIFICIRANIH LATERALNIH OZNAKA

Modificirane lateralne oznake Glavni kanal je desno Glavni kanal je lijevo
Oblik oznake Valjkasta, stup ili motka Stožasta, stup ili motka
Boja oznake Crvena sa širokim zelenim horizontalnim pojasom Zelena sa širokim crvenim horizontalnim pojasom
Znak na vrhu Crveni valjak Zeleni stožac, vrhom prema gore
Svjetlo Crveno Zeleno
Karakteristika Bljeskovi u grupi (2+1) Bljeskovi u grupi (2+1)

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2020

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr