• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Posebne oznake

(izvadak iz Pravilnika o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske)

Posebne oznake kojima se obilježavaju neka područja ili objekti o kojima je riječ u nautičkim publikacijama su:

  1. oznake sustava za prikupljanje podataka na otvorenom moru (ODAS-sustav);
  2. oznake odvajanja prometa gdje upotreba oznaka predviđenih ovim Pravilnikom može uzrokovati zabunu;
  3. oznake istovarišta materijala;
  4. oznake zona vojnih vježbi;
  5. oznake položenih kabela i cjevovoda;
  6. oznake zona rekreacije;
  7. oznake ribogojilišta.

NAUTIČKE KARAKTERISTIKE POSEBNIH OZNAKA

Posebne oznake
Oblik oznake Bilo koji, različit od ostalih navigacijskih oznaka
Boja oznake Žuta
Znak na vrhu Žuti znak x
Svjetlo Žuto
Karakteristika Bilo koja, osim karakteristika kardinalnih oznaka, oznaka usamljene opasnosti i oznaka sigurnih voda

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2020

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr