• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Posebne oznake

(izvadak iz Pravilnika o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe)

Posebne oznake kojima se označavaju određena područja, objekti ili zahvati koji su ucrtani i opisani u službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama te objavljeni u »Oglasu za pomorce« upotrebljavaju se za označavanje:

  • sustava za prikupljanje hidrometeoroloških i oceanografskih podataka na moru
  • odvajanja prometa, gdje upotreba oznaka predviđenih ovim Pravilnikom može uzrokovati zabunu
  • istovarišta materijala
  • zona vojnih vježbi
  • položenih podmorskih kabela, cjevovoda i ispusta
  • područja sportskih i drugih aktivnosti
  • polja za marikulturu
  • granice sidrišta
  • odobalnih objekata.

Posebne oznake obojene su žutom bojom, a po obliku moraju biti različite od ostalih oznaka predviđenih Pravilnikom.

 

Posebne oznake mogu nositi žuti znak »X« na vrhu oznake.

 

Na posebne oznake mogu se upisivati brojevi, odnosno slova da bi se istaknula njihova namjena.

 

Svjetlo posebnih oznaka žute je boje bilo kojeg ritma, ali različitog od ritma određenog za oznake kardinalnog (osnovnog) sustava, oznake usamljene opasnosti i oznake sigurnih voda.

 

NAUTIČKE KARAKTERISTIKE POSEBNIH OZNAKA

 

Posebne oznake
Boja Žuta
Oblik Bilo koji, različit od ostalih oblika navigacijskih oznaka
Znak na vrhu (ako postoji) Znak »X« žute boje
Svjetlo (ako postoji) Žuto
Ritam Bilo koji, osim ritam kardinalnih oznaka, oznaka usamljene opasnosti ili oznaka sigurnih voda

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr