• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Oznake nove opasnosti za plovidbu

(izvadak iz Pravilnika o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe)

Nove opasnosti za plovidbu predstavljaju novootkrivene prirodno ili uslijed tehničko-tehnoloških nesreća ili nezgoda nastale prepreke ili opasnosti koje još nisu ucrtane i opisane u službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama te nisu objavljene u »Oglasu za pomorce«, primjerice pješčani sprudovi, grebeni, podrtine i slično.

 

Oznaka nove opasnosti za plovidbu postavlja se što je moguće bliže opasnosti ili u zoni oko nje, unutar područja gdje će se naknadno postaviti neka druga oznaka te se zadržava na svojoj poziciji sve dok se kumulativno ne ispune sljedeći uvjeti:

  • dok se nova opasnost za plovidbu ne objavi odašiljanjem pomorsko-sigurnosne informacije radiooglasom, objavi u »Oglasu za pomorce« te ucrta i opiše u službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama
  • dok se ne izvrši cjelovita hidrografska izmjera nove opasnosti za plovidbu, koja uključuje podatke o poziciji i najmanju dubinu iznad nje
  • dok ne bude izvršeno trajno označavanje nove opasnosti za plovidbu.

Nova opasnost za plovidbu označava se:

  • oznakama lateralnog sustava, kardinalnog sustava, oznakom usamljene opasnosti ili
  • posebnom oznakom nove opasnosti.

Oznaka nove opasnosti za plovidbu ima oblik stupa ili motke, obojeno s jednakim brojem žutih i plavih vertikalnih pruga (najmanje 4, a najviše 8 pruga), a može imati znak na vrhu – žuti križ (»+«) postavljen uspravno.

 

Primjerenost označavanja nove opasnosti za plovidbu navedenom oznakom određuje lučka kapetanija.

 

Podrtine i druge nove opasnosti koje plutaju neposredno na površini označavaju se i radar-reflektorom.

 

Svjetlo oznake nove opasnosti za plovidbu jest izmjenično plavo i žuto bljeskajuće svjetlo, minimalnog dometa 4 nautičke milje, pri čemu se plavi i žuti bljeskovi u trajanju od 1 sekunde izmjenjuju u intervalima od 0,5 sekundi.

 

Ukoliko se nova opasnost za plovidbu obilježava s više svjetlećih oznaka, tada svjetla moraju biti sinkronizirana.

 

Osim navedenog označavanja, lučka kapetanija rješenjem može odrediti obilježavanje nove opasnosti za plovidbu RACON Morseovom oznakom ''D'' (-..) i/ili AIS AtoN uređajem.

 

NAUTIČKE KARAKTERISTIKE OZNAKA NOVE OPASNOSTI ZA PLOVIDBU

 

Oznake nove opasnosti za plovidbu
Boja Žute i plave pruge (najmanje 4, a najviše 8 pruga)
Oblik Bilo koji, ali različit od ostalih oblika navigacijskih oznaka
Znak na vrhu Znak »+« žute boje
Svjetlo Plavi i žuti bljeskovi
Ritam Izmjenično (RACON Morse ''D'', ako ima)

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2024

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr