• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Oznake nove opasnosti za plovidbu

(izvadak iz Pravilnika o oznakama i načinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske)

Nove opasnosti za plovidbu su novootkrivene opasnosti koje još nisu naznačene u odgovarajućim nautičkim publikacijama. U nove opasnosti za plovidbu ubrajaju se prirodno i umjetno nastale prepreke (pješčani sprudovi, grebeni, podrtine i sl.).

Oznaka nove opasnosti za plovidbu postavlja se što je moguće bliže istoj ili u zoni oko nje, unutar područja gdje će se naknadno postaviti neka druga oznaka, te se zadržava na svojoj poziciji sve:

  • dok nova opasnost za plovidbu ne postane poznata i o njoj se dadu detaljne obavijesti u nautičkim publikacijama;
  • dok se ne izvrši kompletno ispitivanje nove opasnosti za plovidbu i dok ne budu poznati svi detalji poput pozicije i najmanje dubine iznad nje;
  • dok ne bude izvršeno trajno označavanje iste.

NAUTIČKE KARAKTERISTIKE OZNAKA NOVE OPASNOSTI ZA PLOVIDBU

Oznake opasnosti za plovidbu
Oblok oznake Bilo koji, različit od ostalih navigacijskih oznaka
Boja oznake Žute i plave pruge (najmanje 4, najviše 8)
Znak na vrhu Žuti znak +
Svjetlo Plavi i žuti bljeskovi
Karakteristika Izmjenično

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

 

 

 

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2020

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr