• Hrvatski (Hrvatska)
 • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Nulta tolerancija

CILJ 3. - AFIRMACIJA PRISTUPA ''NULTE TOLERANCIJE'' NA KORUPCIJU

Mjera 3.1.

Mjera 3.2.

Sukladno zahtjevima radnog mjesta i potrebama organizacijskih jedinica Društva, radnici se kontinuirano upućuju na seminare i specijaliziranu obuku.

Mjera 3.3.

Planovima edukacije predviđeno je pohađanje seminara i stručnih savjetovanja:

 • iz područja javne nabave (trajanje 1-5 dana)
 • iz područja informatičkog poslovanja i informacijskih sustava (trajanje 1-5 dana) 
 • iz Programa za stručno usavršavanje osoba koje su položile stručni ispit (trajanje 1-3 dana) 
 • iz područja unutarnjeg nadzora i kontrole (trajanje 1-3 dana) 
 • iz područja upravljanja kvalitetom (trajanje 1-3 dana) 
 • za osobe zadužene za informiranje javnosti (trajanje 1-3 dana) 
 • iz područja sigurnosti plovidbe na moru (trajanje 1-2 dana) 
 • iz područja financijsko-računovodstvenog poslovanja (trajanje 1-2 dana) 
 • o usvajanju novih zakona i usklađivanju sa zakonskom regulativom (trajanje 1-2 dana) 
 • iz područja etike (trajanje 1-2 dana) 
 • iz područja gospodarenja i upravljanja (trajanje 1-2 dana) 
 • iz područja osiguranja (trajanje 1-2 dana) 
 • iz područja zaštite na radu (trajanje 1-2 dana) 
 • iz područja tehničko-tehnoloških dostignuća (trajanje 1-2 dana)

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2019

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr