• Hrvatski (Hrvatska)
  • English (United States)

Plovput d.o.o. trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe

Sprječavanje korupcije

CILJ 2. - STVARANJE PREDUVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA

Mjera 2.1.

Žarka Mitrović, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove
e-mail: zarka.mitrovic@plovput.hr
tel. (0)21 390 606
fax. (0)21 390 630

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Mjera 2.2.

Ivana Ivić, dipl.iur.
Rukovoditelj pravno-kadrovskog sektora
e-mail: ivana.ivic@plovput.hr
tel. (0)21 390 621
fax. (0)21 390 630

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju povjerenika za etiku 

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Mjera 2.3.

Mjera 2.4.

Ljubo Kesić, dipl.oec.
Savjetnik direktora za ekonomske poslove, reviziju i nadzor
e-mail: ljubo.kesic@plovput.hr
tel. (0)21 390 623
fax. (0)21 390 690

Odluka o imenovanju osobe za unutarnju reviziju

Mjera 2.5.

Hrvoje Budimir, dipl.oec.
Predsjednik Revizijskog odbora
e-mail: hrvoje.budimir@yahoo.com

Odluka o imenovanju Revizijskog odbora pohranjena je u arhivi Pravno-kadrovskog sektora Plovputa d.o.o.

Mjera 2.6.

Sukladno Akcijskom planu , službenik za informiranje donio je Godišnji plan rada službenika za informiranje.

Sukladno Akcijskom planu , povjerenik za etiku donio je Godišnji plan rada povjerenika za etiku.

Sukladno Akcijskom planu , voditelj za financijsko upravljanje i kontrole donio je Godišnji plan za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole.

Sukladno Akcijskom planu , osoba za unutarnju reviziju donijela je Godišnji plan za jačanje unutarnje revizije.

Sukladno Akcijskom planu , osoba za kontrolu provođenja Akcijskog plana donijela je Godišnji plan rada osobe za kontrolu provođenja Akcijskog plana.

Mjera 2.7.

Mjera 2.8.

Sukladno Akcijskom planu , tijekom 2011. godine proveden je postupak samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta iOcjena kolegija kvalitete u sklopu koje su doneseni zaključci koji uključuju i odluke o poboljaanju Sustava kvalitete u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2009.

Plovput d.o.o. Obala Lazareta 1, 21000 Split +385 (0)21 390 600 +385 (0)21 390 630 OIB: 14480721492

Sva prava pridržana Plovput d.o.o. 2019

Dizajn i CMS implementacija Sistemi.hr